ติดต่อเรา

สำนักงาน : กลุ่มงานวิจัย ถ่ายทอด และสนับสนุนวิชาการ ชั้น 6 อาคารอำนวยการและผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี

Email : ec.udch12276@gmail.com

โทรศัพท์ : 042207375 ต่อ 2630

มือถือ : 092-8125406

ID Line : researchta